combat arena
Zaloguj się | Zarejestruj się

Darowizna na rzecz aism

AISM to stowarzyszenie, które zajmuje się stwardnieniem rozsianym w 360 stopniach poprzez badania naukowe i wsparcie dla osób cierpiących.

Źródło: aism.it

Nasz wkład

W grudniu 2023 r. przekazaliśmy darowiznę w wysokości 500 euro na wsparcie AISM.

Dowiedz się, jak i Ty możesz wnieść swój wkład

DAROWIZNA DLA AIL

AIL promuje i wspiera badania naukowe w zakresie leczenia białaczki, chłoniaka i szpiczaka; pomaga pacjentom i ich rodzinom, towarzysząc im na wszystkich etapach ich podróży przez chorobę, oferując usługi dostosowane do ich potrzeb; ma na celu poprawę jakości życia pacjentów i zwiększenie świadomości społecznej na temat walki z chorobami krwi.

Źródło: ail.it

Nasz wkład

W listopadzie 2022 r. przekazaliśmy darowiznę w wysokości 500 euro na wsparcie pracy AIL.

Dowiedz się, jak i Ty możesz wnieść swój wkład

DAROWIZNA NA RZECZ AIRC

AIRC Foundation for Cancer Research to prywatna organizacja non-profit, która zbiera fundusze i finansuje projekty badawcze nad rakiem, przyznaje stypendia młodym badaczom oraz angażuje i informuje opinię publiczną o postępach w badaniach nad rakiem.

Źródło: airc.it

Nasz wkład

W październiku 2021 r. przekazaliśmy darowiznę w wysokości 500 euro na wsparcie pracy AIRC.

Dowiedz się, jak i Ty możesz wnieść swój wkład

DAROWIZNA NA RZECZ MIASTA NADZIEI

Fundacja Miasto Nadziei działa na kilku frontach, aby zapobiegać i zwalczać choroby dziecięce, gwarantując jednocześnie najlepszą diagnostykę, leczenie i opiekę nad młodymi pacjentami.

Źródło: cittadellasperanza.org

Nasz wkład

Przekazaliśmy darowiznę w wysokości 500 euro na wsparcie projektu Fundacji Miasto Nadziei.

Dowiedz się, jak i Ty możesz wnieść swój wkład